نشانی: سنندج، بلوار کردستان، نرسیده به ورودی خ فلسطین، حد فاصل پل بعثت و جانبازان، ساختمان الین
تلفکس:  +98 87 33227711
 
ورود به سامانه

نمایش محصول

فروشگاه منتخب / محصولات / نمایش محصول
 ابعاد خارجی  630×832×1671
 ابعاد داخلی  463×673×1438
 وزن  410kg
 دریچه  1
 طبقه 3

ES-400 eagle

ES-400 eagle