نشانی: سنندج، بلوار کردستان، نرسیده به ورودی خ فلسطین، حد فاصل پل بعثت و جانبازان، ساختمان الین
تلفکس:  +98 87 33227711
 
ورود به سامانه

پیگیری سفارش آنلاین

فروشگاه منتخب / سفارش آنلاین / پیگیری سفارش آنلاین
پس از ثبت درخواست سامانه به شما یک کد رهگیری میدهد، اگر آن را چاپ و یا ذخیرهکرده اید و بعد از دو روز کاری از طرف فروشگاه منتخب با شما تماسی گرفته نشده، از فرم زیر میتوانید وضعیت سفارش خود را پیگیری کنید.
کد پیگیری